<!--@ParagraphImageText-->

Om Døstrup Kultur- & Forsamlingshus

Døstrup Forsamlingshus startede som forening i 1894, det nuværende hus er fra 1936. Afsnittet med scenen blev bygget til i 1946. 

I kælderen var der dengang hestestald, så gæsterne i huset kunne opstalde deres heste alt imens de var til fest.
Idag har huset en flot indgang med karakter af hall og i den store sal med scene er der plads til 130 gæster og 150 ved scenearrangementer. Der er mulighed for opdækning ved både runde og firkantede borde.

Idag er der ikke længere hestestald i kælderen men en fin mindre sal med mulighed for 60 spisende gæster. Kælderen anvendes som kaffestue, aktivitetsrum for børn, møderum osv.

<!--@ParagraphImageText-->
  • Grati WiFi
  • Er der børn med til festen er der selfølgelig pusleplads
  • Børnehjørne - et sted de kan tegne eller et tæppe de kan rulle ud og lege med lidt legetøj
  • PC kan tilkobles projektor i salen med stort lærred på Scenen
  • Adgang via elevator for handicappede og handicaptoilet 
  • Huset er indrettet med produktionskøkken
  • Der forefindes hjertestarter i huset

Når du opholder dig i Døstrup Forsamlingshus vil du opleve det som meget behageligt. Huset er indrettet med en opvarmning der reguleres nøjagtig efter forholdende og uanset antal gæster vi temperaturen være ens i hele salen. Ligeledes er det indrettet med støjsvag ventilation der sikre et godt indeklima i hele huset. Huset er indrettet med kraftig lydisolering og der er derfor en fantastisk akustik.

Vi tænker ikke bare på miljøet,
vi gør noget ved det!

Døstrup Forsamlingshus er i 2014 blevet optimeret med hensyn til energi og indeklima. Hele huset blev gennemgået med kritiske ”energibriller” og ombygget med nutidens bedste energibesparende løsninger. Ombygningen blev støttet økonomisk af Landdistriktsprogrammet via LAG Himmerland, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU. Energinet.dk via Grøn Pulje.

 

Vi steger din mad i solens stråler

Produktion af fødevarer er energikrævende og der er derfor opsat et stort Solcelleanlæg på Forsamlingshusets tag. Den producerede EL reducere brugen af EL fra nettet og ved overskudsproduktion afgives den til EL nettet. 
Det er utrolig vigtigt, at fødevarer opbevares ved de rigtige temperaturer. Alle gamle køleskabe er skrottet og erstattet af et højeffektiv kølerum i tilknytning til produktionskøkkenet. Der er i kælderen indrettet et specielt rum til opbevaring af drikkevarer, så de opbevares ved jordtemperatur uden brug af EL.

 

Varme og ventilation

Hele huset er optimeret med hensyn til isolering, men ikke bare af vægge, lofter og gulve. Huset har relativt mange vinduer med et stort lysindfald og alle vinduer er derfor optimeret med nutidens bedste lavenergiglas, der sikre bedst mulig udnyttelse af solens stråler og samtidig reducere varmetabet mest muligt. 
Der er installeret flere varmesystemer, således husets rumvarme kan reguleres optimalt efter rummenes anvendelse. Det betyder at energiforbruget til opvarmning er reduceret meget og der samtidig opnås en god varmekomfort i huset. Ventilation reguleres automatisk, så der opnås et godt indeklima, uanset hvor mange mennesker der opholder sig i huset. 

 

Vand og spildevand 

Der er installeret vandbesparende armaturer i huset, således vandspild undgås. Al spildevand afledes til offentlig kloak og renses via det kommunale rensningsanlæg.